Sàn gỗ Faus Floor

Thương hiệu Sàn gỗ Faus Floor – Sàn gỗ Tây Ban Nha được bắt đầu hình thành năm 1953, ở một xưởng mộc tại thị trấn nhỏ Valencia – Tây Ban Nha. Kể từ đây, công ty bắt đầu lớn mạnh và luôn luôn hoạt động với phương châm của sự bền vững và cam kết đạt tiêu chuẩn môi trường. Điều này giúp Sàn gỗ Tây Ban Nha FAUS FLOOR thành công tại thị trường trong nước và quốc tế và được công nhận với slogan “ Luôn luôn đi đầu tạo ra sản phẩm độc đáo với chất lượng vượt trội”.

Showing all 4 results